Davetli Konuşmacılar

Araştırma Yöntemlerinde Ortak Dil çalışması aşağıdaki bilim adamları tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışmanın yönetici Prof.Dr. Niyazi KARASAR'dır. Diğer üyeler ünvan ve isim sırasına göre sıralanmıştır.

Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre