Ana Konular

 


Aşağıdaki bilim dallarının yanısıra verilerin yorunlanmasi, yöntem ve yöntem bilimi üzerine yapılan tüm çalışmalar kongre kapsamına girmektedir.

  • Doğa Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
  • Eğitim Bilimleri (Ölçme Değerlendirme, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb)
  • İdari Bilimler (Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimleri, Sosyal Hizmet vb)
  • İktisadi Bilimler(Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri vb)
  • Spor Bilimleri (Beden Eğitimi,Spor Yönetimi,Antrenörlük)
  • İnsan ve Toplum Bilimleri (Felsefe,Sosyoloji,Psikoloji)
  • İletişim Bilimleri (Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık, Sinema, Televizyon, Gazetecilik)
  • İşletme (Yönetim Bilişim Sistemleri , Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Uluslararası İlişkiler, )
  • Mühendislik Bilimleri (Bilgisayar Bilimleri, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik,  Endüstri Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ziraat Bilimleri)
  • Sağlık Bilimleri (Klinik Araştırmalar, Hasta ve Çalışan Hakları, Hemşirelik, Sağlık Turizmi, Halk Sağlığı Uygulamaları, Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler, e-Sağlık, Teletıp, Mobil Sağlık, Yalın Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kurumlarında Kalite, Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri,Veterinerlik)
Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre