Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi
15 Mayıs 2018
15 Haziran 2018

Tam Metin Gönderim Son Tarihi
1 Ekim 2018
(Tam metinler kongre sonrasında sisteme yüklenebilir.)

Erken Kayıt Son Tarihi
25 Mayıs 2018

Kayıt Son Tarihi
15 Temmuz 2018

Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre