Ana Konular

 • Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb)
 • İdari Bilimler (Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimleri, Sosyal Hizmet vb)
 • İktisadi Bilimler(Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri vb)
 • İletişim Bilimleri (Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Radyo Televizyon Sinema, Bilgi ve Belge Yönetimi, İletişim, vb )
 • İnsani Bilimler ve Edebiyat (Dil, Edebiyat, Felsefe, Kültür, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji vb)
 • İşletme (Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık)
 • Güzel Sanatlar
 • Hukuk
 • İlahiyat
 • Turizm
 • Yükseköğretim Çalışmaları
Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre