Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi
1 Mayıs 2018
21 Mayıs 2018

Tam Metin Gönderim Son Tarihi
1 Eylül 2018
(Tam metinler kongre sonrasında sisteme yüklenebilir.)

Erken Kayıt Son Tarihi
15 Nisan 2018

Kayıt Son Tarihi
18 Haziran 2018

barcelona.imcofe@gmail.com 

Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre