Publication Oportunities

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi        
       
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi        
       
Eastern Anatolian Journal of Science        
       
         
International Journal of Energy
Applications and Technologies
       
       
         
Journal of Scientific Perspectives        
       
         
       
Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre